Положення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ 

Україно-ізраїльский центр освіти, науки і культури (далі – Центр) є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, студентів ВНЗ, вчителів шкіл до ознайомлення з мовою, історією, культурою Ізраїлю, а також координує зусилля інститутів, факультетів та кафедр у сфері україно-ізраїльського освітнього, наукового, освітнього та культурного співробітництва.

Центр очолює директор, призначений ректором університету з числа провідних викладачів (кандидат або доктор наук).

Діяльність Центру регулюється чинним законодавством України, Статутом УДПУ та цим Положенням.

Місцем знаходження Центру є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Черкаська обл., м. Умань, вул.Садова, 2.

 Основними напрямами діяльності Центру є:

  • Підготовка та реалізація спільних (україно-ізраїльських) науково-освітніх проектів;
  • Забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для різних сфер діяльності (освіта, економіка, туризм), що зумовлено регіональними потребами. 
  • Організація обміну викладачами-науковцями й студентами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і ВНЗ Ізраїлю.
  • Ініціювання виконання спільних науково-дослідних та науково-освітніх проектів із залученням творчих аспірантських та студентських студій УДПУ та ВНЗ Ізраїлю;
  • Організація і проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів тощо з різних галузей знань, зокрема історії, лінгвістики, філософії релігієзнавства, психології, педагогіки, інформаційних технологій та ін.
  • Забезпечення підготовки та видання спільних наукових робіт, монографій, підручників, посібників, навчальних курсів (як традиційних, так і цифрових) з досліджуваної проблематики;  
  • Упровадження практичних результатів спільних наукових і науково-освітніх проектів у суспільну практику та навчальний процес;

До персоналу Центру входять директор, наукові, інженерно-технічні та інші співробітники наукових тем, які діють на підставі своїх функціональних обов’язків.

До  виконання  наукових досліджень  та розробок залучаються науково-педагогічні та наукові співробітники УДПУ, аспіранти, студенти та інші особи на умовах строкових трудових договорів відповідно до штатного розкладу, договорів підряду, договорів-заяв або інших угод та на громадських засадах, а також стажери, відряджені ВНЗ Ізраїлю та інших країн чи інших ВНЗ України.

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван