УДПУ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Рік заснування – 1930

Рівень акредитації – ІV, ліцензія АД № 034972 від 06.06.2012 р.

Ректор – Побірченко Наталія Семенівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України.

На базі університету створено навчально-науково-виробничий комплекс, до якого увійшли Корсунь-Шевченківське педучилище, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж, Уманська міська гімназія ім.І.Франка, Шевченківський спеціалізований ліцей-інтернат та СПТУ №36 м. Умані. Створено педагогічний ліцей за напрямами підготовки: іноземна філологія; українська філологія; природничо-географічний; технолого-педагогічний. Діють бізнес-інкубатор та юридична клініка, які мають за мету формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей та бізнес-проектів, забезпечення комерціалізації науково-дослідних робіт.

До складу університету входять чотири навчально-наукових інститути:

  • Інститут розвитку дитини (факультети: дошкільної освіти, початкової освіти, мистецько-педагогічний);
  • Інститут соціальної та економічної освіти (факультети: соціальної та психологічної освіти, фізичного виховання, економічний);
  • Інститут природничо-математичної та технологічної освіти (факультети: фізико-математичний, природничо-географічний, технолого-педагогічний);
  • Інститут філології та суспільствознавства (факультети: української філології, іноземної філології, історичний).
Основні напрями діяльності: підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів для 9 галузей знань за 24 спеціальностями, з 26 напрямів підготовки. На 12 факультетах на денній та заочній формах навчається більше 7 тисяч студентів.
Кадровий потенціал. Навчально-виховний процес в університеті забезпечують викладачі 37-ти кафедр. Професорсько-викладацький склад налічує 513 осіб, з них: 3 академіки та 3 члени-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України, 1 академік Академії будівництва та архітектури, 1 академік Академії вищої школи, 1 член-кореспондент Національної Академії наук України; 67 докторів наук, професорів; більше 200 кандидатів наук, доцентів.
Матеріально-технічна база університету включає: 4 навчально-лабораторних корпуси, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанцію, наукову бібліотеку, сучасні читальні зали для студентів, викладачів та аспірантів, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, вільний доступ до мережі Інтернет мають студенти у 12 комп’ютерних класах та у гуртожитках.
Наукова інфраструктура університету – це 5 науково-дослідних інститутів, 3 науково-дослідних центри подвійного підпорядкування (МОНмолодьспорту та НАПН України), 20 науково-дослідних лабораторій, 7 регіональних науково-методичних центрів. Діють аспірантура і докторантура.Плідно функціонують наукові школи, їх очолюють відомі вчені – академік Кузь Володимир Григорович, професори Кіпніс Леонід Абрамович, Коберник Олександр Миколайович, Кузнець Тетяна Володимирівна, Мартинюк Михайло Тадейович, Побірченко Наталія Семенівна, Сивачук Наталія Петрівна.На базі університету видаються 5 фахових збірників наукових праць, затверджених ВАК України.
Міжнародна діяльність. Університет є активним суб’єктом європейського освітнього простору. З освітніми закладами закордону укладено 34 угоди про співпрацю. Університет плідно співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Росії, Білорусі. Основні напрями міжнародної діяльності: спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів; підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах, участь у міжнародних проектах.Провідні науковці університету читають лекції, проводять майстер-класи у навчальних закладах Польщі. В університеті активно функціонує Інститут міжнародного співробітництва у складі 5-ти центрів, серед яких найбільші здобутки має Польський культурно-освітній центр.
Позанавчальна діяльність. У соціально-культурній структурі вузу функціонують студентський клуб, спортклуб, музей історії навчального закладу, випускається газета «Педагогічні вісті», діють літературна студія імені Миколи Бажана, студентський театр. Дев’ять художніх творчих колективів мають почесне звання «народний».Студенти мають можливість підвищувати свою спортивну майстерність у секціях легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, ритмічної гімнастики. Вони неодноразово ставали призерами регіональних, міжвузівських та міжнародних змагань, серед них – члени молодіжної збірної України.
Нагороди. За вагомі успіхи у підготовці педагогічних кадрів університет нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. За результатами Міжнародного Академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» університет отримав срібну медаль у номінації «За вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів для народної освіти України» та орден «За патріотизм» II ступеня. На міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» отримав Срібну медаль у номінації «Упровадження системи компетенцій – як основи підготовки конкурентноздатних фахівців у вищій школі». За багаторічну науково-педагогічну діяльність по розбудові національної освіти на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2012» університет удостоєний почесного звання «Лідер національної освіти» та отримав Гран-прі.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є центром духовності, науки, культури в регіоні. Він успішно готує вчителів для національної школи та зарубіжжя.
Адреса: 
вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна;
тел./факс (04744): 3-45-82

E-mail: udpu@udpu.org.ua
http://www.udpu.org.ua
Інформаційний пакет університету

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван