Державний устрій

article1594Конституція України
Діюча Конституція України була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року  з останніми поправками від 1 лютого 2011 р. Закон № 2222-IV від 08.12.2004 “Про внесення змін до Конституції України” (набрав чинність 1 січня 2006 р.) визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
Відповідно до Основного Закону, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.

Принциповим визначенням державного устрою є положення ст. 6: “Державна влада в Україні здійснюється на основі її поділу на законодавчу, виконавчу і судову”. Єдиним органом законодавчої влади в Україні Конституція визначає Верховну Раду (ст. 75). Вищим органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України (ст. 113). Судочинство здійснюється Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції (ст. 124, 125). Статус Президента України визначається ст. 102: “Президент України є главою держави і виступає від її імені”.

У 1996 році діюча Конституція України була в цілому позитивно оцінена самою авторитетною в області конституційного законодавства Європейською комісією Ради Європи “Демократія через право”, більш відомої, як Венеціанська комісія.

Глава держави – Президент України, який обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 років (ст.103 Конституції України).

Статус Президента України визначений розділом V Конституції України, у якому сформульовані права й обов’язки Президента як глави держави, порядок його обрання, а також усунення з посади і припинення його повноважень. Статус Президента як гаранта Конституції покладає на нього обов’язок припиняти будь-які дії законодавчої, виконавчої та судової влади, що прямо або безпосередньо порушують Основний Закон України. Для виконання цього обов’язку Президент наділений відповідними повноваженнями. Президент є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також прав і свобод громадян. У сфері зовнішньої політики Президент як глава держави виступає від її імені, представляє Україну в міжнародних відносинах, веде переговори й укладає міжнародні угоди. Він також керує всією зовнішньополітичною діяльністю держави. Глава держави призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України, припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку. Звільняє з посади Генерального прокурора. Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України й очолює Раду національної безпеки й оборони. Президент України – ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович. Обраний 17 січня і 7 лютого 2010 р. Приведений до присяги 25 лютого 2010 р.

Законодавча влада України1289293594_1243290353_vru
Відповідно до Конституції єдиним органом законодавчої влади в Україні є однопалатний Парламент – Верховна Рада України. У цілому, на сучасному етапі це відповідає конституційній формі устрою України як унітарної держави. Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів, що обираються шляхом таємного голосування на п’ятирічний строк на основі загального, рівного і прямого виборчого права (згідно змінам до Конституції від 1 лютого 2011 р.). Вибори до Верховної Ради України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою: 225 депутатів обираються від політичних партій і блоків; 225 – за одномандатними виборчими округами. Керує Верховною Радою України Голова Верховної Ради України, який обирається народними депутатами зі свого складу. Верховна Рада України, також зі свого складу, обирає Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України організовує її роботу і координує діяльність її органів. Основними галузевими органами Верховної Ради є комітети, що здійснюють законопроектну роботу. Підготовлені комітетами законопроекти виносяться на розгляд Верховної Ради. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові, народним депутатам, Кабінетові Міністрів України, Національному банку України. Закони, прийняті Верховною Радою України, підписує Президент України, що володіє правом вето відносно їх (окрім законів про внесення змін у Конституцію України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд у Верховну Раду України.

Докладніше про діяльності Верховної Ради України можна дізнатися з розділу IV Конституції України, що регламентує діяльність українського парламенту. А також матеріали про її діяльності розміщені на офіційній інтернет-сторінці Верховної Ради. Верховна Рада України сьомого скликання. Обрана 28 жовтня 2012 р. на чергових виборах. Голова Верховної Ради України – РИБАК Володимир Васильович, обраний 13 грудня 2012 р.

 32db574a14c8d52e794e30404b431434

Виконавча влада України
Кабінет Міністрів України (уряд) є вищим органом виконавчої влади країни. Він відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції Україн. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.
Прем’єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів України і направляє їй на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затверджені Верховною Радою України.

Докладніше про роботу Кабінету Міністрів України можна довідатися з розділу VI Конституції України, що регламентує роботу українського Уряду. Також інформація про його роботу розміщена на офіційній інтернет-сторінці Кабінету Міністрів України.

Система виконавчої влади, крім Кабінету Міністрів, включає міністерства, державні комітети (державні служби) і центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 3 грудня 2012 р. Президент України Віктор Янукович прийняв відставку Прем’єр-міністра Миколи Азарова, який очолював уряд з 11 березня 2010 року, у зв’язку з обранням народним депутатом, наслідком чого стала відставка всього складу Кабінету Міністрів. 9 грудня 2012 р. Глава держави подав кандидатуру М.Азарова на посаду глави уряду. Верховна Рада 13 грудня 2012 р. дала згоду на призначення М.Азарова Прем’єр-міністром України. За це рішення проголосували 252 народні депутати: 208 від Партії регіонів, 32 від КПУ та 12 позафракційних. Прем’єр-міністр України – АЗАРОВ Микола Янович, призначений 13 грудня 2012 р.

64B55202-D132-4B89-A48D-D029AF92DAC8_mw1024_n_s

Судова влада України
Відповідно до Конституції правосуддя в Україні здійснюється винятково судами, будь-яке делегування функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими органами або посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Конституція вказує на неприпустимість створення надзвичайних і особливих судів.

Загальну структуру судової системи визначає стаття 124 Конституції України, відповідно до якої судочинство здійснюється Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Конституційний Суд України є особливим судовим органом конституційного контролю.

Правосуддя здійснюється професійними суддями і, у визначених законом випадках, народними засідателями і присяжними.

 Джерело: http://svit.ukrinform.ua/Ukraine/ukraine.php?menu=state

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван