Економіка

rusuliinvesticiagaxuTmagdaУкраїна, яка є великою європейською країною, має добре розвинуту промислову базу, родючу землю сільськогосподарського призначення, висококваліфіковані кадри та розвинуту систему освіти.

Україна є багатою на природні ресурси, зокрема, на природні копалини.

І хоча поклади нафти значною мірою вичерпані, вона має інші важливі джерела енергії, такі як вугілля, гідроенергетику та сировину для атомної енергетики.

В Україні добре розвинута чорна металургія, яка забезпечує виробництво чавуну, сталі та широкого спектру металовиробів, включаючи труби. Протягом останніх років Україна входить до десяти найбільших світових виробників сталі. Іншою важливою галуззю економіки є хімічна та нафтохімічна промисловість, яка, серед іншого, виробляє кокс, мінеральні добрива, кислоти та соду.

Товари, які виробляються в Україні, включають металургійне обладнання, дизельні локомотиви, трактори та автомобілі. Країна володіє потужною високотехнологічною промисловою базою, включаючи електронну промисловість, виробництво товарів військового призначення, космічну галузь, є також одним з найбільших виробників цукру, зерна, м’яса та молочних виробів.

Україна заохочує зовнішню торгівлю та інвестиції. Верховна Рада (Парламент України) прийняла законодавство про іноземні інвестиції, відповідно до якого іноземним інвесторам дозволяється придбання у власність бізнесових структур та майна, а також вільне вивезення прибутків і доходів.

Для Європи Україна є важливою транзитною країною, через газотранспортну мережу якої надходить газ з Росії до Європейського Союзу. Україна не тільки є незалежною від зовнішніх поставок електроенергії, але і сама експортує її до інших країн. Прийнята в країні енергетична стратегія спрямована на поступове зменшення виробництва електроенергії на основі споживання газу та нафти, на користь атомної енергетики, а також на застосування енергозберігаючих технологій, які дозволять скоротити промислове споживання газу.

Українська національна валюта – гривня – була впроваджена у вересні 1996 року і залишалася стабільною до 2008 року, коли розпочалася світова фінансово-економічна криза.

Виважена бюджетна та монетарна політика, зростання внутрішнього попиту та розвиток національного ринку, поряд зі сприятливою зовнішньою кон’юнктурою на окремі експортні позиції української продукції, забезпечили підйом економічної активності у більшості галузей економіки протягом 2003-2008 років і на цій основі – підвищення рівня життя громадян.

Після десятирічного економічного спаду, з 2001 року відбувалося зростання реального внутрішнього валового продукту. Зокрема, у 2005, 2006, 2007 та 2008 роках реальний ВВП в Україні збільшувався на 2,6%, 6,7%, 7,2% та 2,1% відповідно.

Водночас, у 2009 році через значний вплив світової фінансово-економічної кризи українська економіка зазнала відчутних втрат від різкого скорочення експорту внаслідок падіння світових цін та попиту на товари, особливо на продукцію металургійної та хімічної промисловості, підвищення вартості та обмеження доступу до фінансування, як зовнішнього, так і внутрішнього. Падіння ВВП склало у  2009 році 15,9%, промислове виробництво скоротилося на 21,9%, інфляція сягнула 14,9%.  Накопичувалися серйозні бюджетні проблеми, у результаті яких утворилися глибокі диспропорції у фінансовій сфері.

Реалізація у 2010 році Урядом України заходів, спрямованих покращення ситуації у фінансовому секторі, підтримку збалансованого зростання та зменшення його залежності від кон’юнктурних чинників, сприяло досягненню економічної та фінансової стабілізації в Україні.

У 2010 році зростання ВВП склало 4,2%, промислове виробництво зросло на 11% (у 2009 році мало місце падіння на 21,9%), обсяги експорту збільшилися на 29,6%. Ці позитивні тенденції зберігалися і у 2011 році – у січні-лютому обсяги промислового виробництва збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 10,5%, експорт – на 46,8%.

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2011 році було найбільшим у Європі.  ВВП України у 2011 році зріс на 5,2%. Відбулося це в умовах світової кризи і невизначеності зовнішніх ринків. Зростання ВВП супроводжувалося також стабільною ціновою ситуацією, зокрема, зростання цін і тарифів за рік становило лише 4,6% і було найнижчим за останні 8 років. Результати економіки України в 2011 році були задовільними і вони створювали гарну основу для продовження економічного зростання в 2012 році.
Приріст ВВП у 5,2% дав змогу громадянам України в цілому в 2011 році купити на 15% товарів і послуг більше, ніж у 2010 році.
Найбільші темпи зростання обсягів продажу в порівняних цінах спостерігалися щодо придбання автомобілів, комп’ютерної та іншої обчислювальної техніки, одягу, електропобутових товарів, будівельних матеріалів, овочів, кондитерських виробів, м’ясопродуктів та молокопродуктів.

Обсяги надходжень до держбюджету за 2011 рік перевищили показники 2010 року і становили 314 млрд 572,5 млн грн, а надходження до загального фонду Держбюджету зросли на 28%, до 265 млрд 823 млн грн. Це дорівнює 103,3% планових показників. Надходження від сплати податку на прибуток становили 54 млрд 739,4 млн грн (115,1% до плану), що на 18 млрд 775,2 млн грн або на 52,2% більше за показник 2010 року. Сума ПДВ з вироблених в Україні товарів становила 76 млрд 175,5 млн грн (100,2% до плану). Це на 22 млрд 538,5 млн грн (на 42%) перевищило відповідний показник 2010 року. Крім того, надходження до спецфонду бюджету становили 48 млрд 749,8 млн грн.

Станом на 1 січня 2011 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну склав 44,7 млрд. дол. США, що на 8,5% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив 978,5 дол. США. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Франція, Велика Британія.

Надходження до держбюджету від внутрішніх і зовнішніх державних запозичень за 2011 рік становили 80 млрд 655 млн грн при річному плані 116 млрд 109 млн грн.
Вперше за 4 роки зламано негативну тенденцію зростання державного боргу. Завдяки виваженій борговій політиці на кінець 2011 року рівень боргу становив 27% від ВВП, тоді як 2010 року показник був близько 30%”.
Результати 2011 року – пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності, зростання товарообороту. Зовнішній товарооборот України у 2011 році збільшився на 40% і становив 152 млрд дол. США.

У 2011 році формувалися позитивні тенденції та стимули для довгострокового економічного зростання на основі усунення диспропорцій розвитку та зміцнення конкурентоспроможності економіки України. Ключовими елементами економічної політики були заходи з енергоефективності й енергозбереження, розбудови транспортно-комунікаційних мереж, стимулювання інноваційних процесів тощо.

Планувалось, що у 2012 році ВВП України повинно було досягнути рівня 2007 року та становитиме приблизно 200 млрд доларів. Уряд мав наміри забезпечити цей рівень ВВП за рахунок визначених урядом пріоритетних галузей, таких як ІТ та фармацевтика, а також виробництво зерна. Але цього рівня не вдалося досягнути. За оцінкою Держстату, номінальний ВВП за 2012 р. становив 1 400 млрд грн. Реальний ВВП за 2012 р. порівняно з 2011 р. становив 100,2%.

В Україні реалізується Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, яка визначає основні напрями трансформацій в усіх сферах економічного життя країни з метою стабілізації державних фінансів і створення стійкої фінансової системи, формування режиму максимального сприяння для бізнесу, модернізації інфраструктури та базових секторів економіки. Особливу увагу приділено заходам з підвищення ефективності соціального захисту, поліпшення якості і доступності освіти та медичного обслуговування.

Верховна Рада України прийняла новий бюджетний кодекс, який радикальним чином реформує бюджетну систему країни. Зокрема, запроваджується середньострокове бюджетне планування, посилюється контроль за бюджетними коштами та відповідальність за їх нецільове використання, децентралізується управління державними фінансами.

Прийнято податковий кодекс, який запроваджує один з найліберальніших у Європі податкових режимів: ставка податку на прибуток підприємств поступово буде знижена з 25 до 16 відсотків, податок на додану вартість – з 20 до 17 відсотків. Також вводиться автоматичне відшкодування ПДВ.

У 2008 р. Україна виконала свої зобов’язання щодо вступу до Світової організації торгівлі та створення сприятливого внутрішнього економічного середовища. 16 травня 2008 року Україна стала 152-м членом СОТ.

Джерело:

http://svit.ukrinform.ua/Ukraine/ukraine.php?menu=economy

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван