Граматичні норми

Поділ на групи іменників ІІ відміни чоловічого роду з основою на .

Від правильного визначення групи іменників ІІ відміни чоловічого роду залежить правильне відмінювання їх.

До твердої групи належать:

1)              більшість іменників на -р: мир, вир, вихор, двір, стовбур, явір;

2)              іменники звір, комар, снігур (хоча в називному відмінку множини вони мають закінчення м’якої групи);

3)              усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) і з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир: інжене́р, папі́р, дире́ктор, абажу́р, гіпю́р; база́р, гекта́р, ювіля́р, бригади́р, касир.

До м’якої групи належать:

1)        частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: бо́ндар – бо́ндаря, ко́зир – ко́зиря, лі́кар – лікаря;

2)        іменники з суфіксами -ар, -ир, у яких при відмінюванні наголос переходить із префікса на закінчення: буква́р – букваря́, вівча́р – вівчаря́, кобза́р – кобзаря́, секрета́р – секретаря́.

До мішаної групи належать іменники на -яр (назви людей за родом діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: вугля́р – вугляра́, каменя́р – каменяра́, школя́р – школяра́.

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван