Вступ до монографії “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ХАСИДИЗМУ”

Фуркало Вікторія Станіславівна

Вашій увазі пропонується дослідження на тему: «Концептуальні форми хасидизму». Актуальність теми зумовлена потребою виваженого аналізу змісту і форм хасидизму, а також необхідністю вивчення досвіду тривалого культурного діалогу та міжетнічних стосунків єврейської спільноти та людності українських земель. Вибір теми пов’язаний з необхідністю виявлення ідейного потенціалу хасидизму, змістової наповненості вчення благочестивих, з потребою рефлексивного осмислення цього явища. У дослідницькій же літературі з проблем хасидизму історичні розвідки поки що домінують над аналітичними. Я у своїй роботі наважилася застосувати філософський підхід до хасидської проблематики, адже він дає можливість з’ясувати ціннісну значущість хасидських ідей, моральних настанов. Звісно, що явище хасидизму не можна зрозуміти без з’ясування особливостей тієї духовної атмосфери українського суспільства XVIII століття, які спричинили появу нового напряму в іудаїзмі.

Мені тема хасидизму досить близька, оскільки в Умані, де я мешкаю, поховано духовного лідера брацлавського хасидизму, і повсякчас відбувається паломництво до поховального комплексу. Ця обставина спонукала мене до розгляду віроповчальних та культових особливостей даної конфесії, хасидизму в цілому.

У дослідженні я зосередила увагу лише на найпомітніших формах хасидського руху, якими є бештіанський хасидизм, хасидизм магідім, практичний цадикізм Елімелеха Лізенського, бердичівський хасидизм, школа Пшисхи, ХаБаД-хасидизм, брацлавський хасидизм.

У процесі роботи над дослідженням я зіткнулася з певними труднощами, пов’язаними з наявністю різноманітної джерельної бази. Критерієм відбору служили передусім ті джерела, які торкалися творчості духовних лідерів хасидського руху. Я опрацювала їхні притчі, морально-повчальні сентенції та настанови, проповіді, послання, трактати, а також агіографічну літературу до них. Крім того, проаналізувала історичні джерела та свідчення про хасидів, а сааме: полемічні твори, рабинські відозви і циркулярні послання, прокламації, респонси. Не залишилися поза увагою коментарі і дослідження визначних класиків хасидіани, а саме С. Дубнова, Ю. Гессена, І. Оршанського, З. Крупицького, М. Бубера, Г. Шолема та інших.

Для більш ретельного ознайомлення з особливостями хасидського віровчення постала необхідність у вивченні єврейської термінології, тому я закінчила діючий в Умані ульпан – курси з вивчення івриту для репатріантів.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФОРМИ ХАСИДИЗМУ

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар

Ви повинні бути авторизовані, щоб залишити коментар.

Online WordPressORG template HostingReview